2018

 • vrijdag, 20 april, 2018
  Aandeelhoudersstructuur Quest for Growth NV
         
    Datum kennisgeving Aantal aandelen % van totaal (*)

  FPIM (voor rekening van de federale overheid) via Belfius Insurance Belgium NV

  20/10/2011 2.195.392(*) 13,09%

  Andere

  - 14.577.834 86,91%

  Aandelen klasse A

  - 750 0,005%

  Aandelen klasse B

  - 250 0,002%
         

  Totaal aantal uitstaande aandelen

  16.774.226 100%

  (*) Percentage op basis van het aantal aandelen op datum van de kennisgeving,
  aangepast na kapitaalverhogingen op 17 mei 2016 en 17 april 2018


  De drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden beendgemaakt is overeenkomstig artikel 6 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 vastgesteld op 5 %.
  Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 kunnen verzonden worden naar mpauwels@questforgrowth.com.

 • vrijdag, 20 april, 2018

   

  Transparantiewetgeving

  Openbaarmaking overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
  Quest for Growth (Euronext: QFG) publiceert deze informatie zoals vereist in artikel 15, § 1 en artikel 18, § 1 van de Wet van 2 mei 2007
  op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven.

   
  Toestand op 17 april 2018 
  • Totaal maatschappelijk kapitaal:
  EUR 146.458.720
  • Totaal aantal stemverlenende effecten:
  16.774.226
    waarvan gewone aandelen: 16.773.226
    waarvan A-aandelen: 750
    waarvan B-aandelen: 250
  • Totaal aantal stemrechten (= de noemer):
  16.774.226  De drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt is overeenkomstig artikel 6 § 1 van de Wet van 2 mei 2007 vastgesteld op 5 %.
  Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 kunnen verzonden worden naar mpauwels@questforgrowth.com.